x
Informacje o nas

Inspirujemy się przekoloryzowanym obrazem Almodovar’a, gangsterską akcją Tarantino, beat generation z lat 50-tych. Choć nie tylko. Kochamy także twórczość Marka Hłasko, Alana Ginsberga czy Jacka Kerouac’a.

Doceniamy malarstwo Pabla Picass’a, Salvador’a Dali czy Tamary Łempickiej. Jesteśmy odpowiedzialni społecznie. Nasza skóra to produkt uboczny przetwórstwa żywieniowego. Używamy roślinnych farb, które nie zanieczyszczają powietrza. Kochamy modę i chcemy, abyś Ty pokochał ją razem z nami.

Media społecznościowe
  /  Regulamin

REGULAMIN

Sklep internetowy mimikastudio.com działający pod adresem https://mimikastudio.com należy do Eweliny Jurzec, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą „Personalizowana Odzież Skórzana Ewelina Jurzec” z siedzibą w Rabce-Zdroju (34-700), ul. Podhalańska 18c, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 7352834222

Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest:

 1. telefonicznie; numer telefonu: +48 511 961 917, +48 506 908 664 (w Dni Robocze od godz. 10.00 do godz. 18.00);
 2. mailowo; adres poczty elektronicznej: hola@mimikastudio.com;
 3. listownie; adres miejscowy do doręczeń: Mimika, ul. Podhalańska 18c, 34-700 Rabka-Zdrój.
 • 1. Definicje
 1. Regulamin – niniejszy dokument.
 2. Sprzedający / Administrator Danych – Personalizowana Odzież Skórzana Ewelina Jurzec, ul. Podhalańska 18c, 34-700 Rabka-Zdrój, NIP: 735-283-4222.
 3. Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 4. Cena – wartość produktu, bez kosztów dostawy.
 5. Kupujący – Konsument, który zawarł Umowę albo osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 6. Konsument – osoba fizyczna, która zawarła Umowę ze Sprzedającym, niezwiązaną z prowadzoną przez tę osobą działalnością gospodarczą albo wykonywanym zawodem.
 7. Sklep – mimikastudio.com .
 8. Dzień roboczy – liczony w godzinach od 10.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku czasu środkowoeuropejskiego, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej albo dni urlopowych wskazanych przez Sprzedającego na stronach Sklepu lub kanałach social media Sklepu lub w wiadomości e-mail.
 9. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93),

 

 • 2. Postanowienia Ogólne
 1. Sprzedający udostępnia Regulamin przed zawarciem Umowy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, a Kupujący ma obowiązek zapoznać się z jego treścią przed złożeniem zamówienia.
 2. Do korzystania ze Sklepu i składania zamówień jest konieczny dostęp do sieci Internet oraz zainstalowana przeglądarka internetowa
 3. Aby dokonać zakupu Kupujący musi podać swoje dane osobowe.
 4. Strona każdego produktu zawiera informacje takie jak: ogólny opis produktu, Cena (brutto), Dostawy (koszt, czas i sposób)

 

 • 3. Oferowane produkty
 1. W Sklepie można zakupić damskie i męskie ubrania projektu MIMIKA wykonane ze skóry naturalnej. Wszystkie ubrania są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.
 2. Można zakupić karty podarunkowe do Sklepu z wyznaczoną datą ważności, które zawierają kod rabatowy uprawniający do złożenia zamówienia.
 3. Sprzedający ma możliwość wprowadzenia promocji lub wprowadzać zmiany cen oferowanych towarów.
 • 4. Składanie zamówień
 1. Kupujący wybiera interesujący go produkt i następnie zaznacza „dodaj go do koszyka”.
 2. Jedno kliknięcie produktu oznacza wybór jednej sztuki. Kupujący może zwiększyć lub zmniejszyć liczbę sztuk zamawianego produktu w koszyku.
 3. Kupujący może wpisać na karcie zamówienia kod promocyjny (kod kuponu). Po dokonaniu zmian należy zaktualizować kartę przyciskiem „Zastosuj kupon”. Wpisanie prawidłowego kodu rabatowego powoduje wyświetlenie się obniżonej kwoty do zapłaty.
 4. Kupujący widzi Cenę oraz koszty dostawy i kwotę brutto do zapłaty oraz koszt wysyłki. Kliknięcie w przycisk „Przejdź do kasy” wyświetla kartę zamówienia gdzie może się zalogować (odpowiednio założyć Konto jeśli nie posiada) albo złożyć zamówienie bez logowania.
 5. Kupujący w szczegółach płatności wpisuje dane do wysyłki oraz swoje dane kontaktowe.
 6. W przypadku składania zamówienia, gdy Kupujący nie jest zalogowany do Konta zostanie poproszony o akceptację Regulaminu. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia złożenia zamówienia.
 7. Ostatnim krokiem jest wybór płatności, akceptacja regulaminu Zewnętrznego Kanału Płatności lub Regulaminu i wybór przycisku potwierdzającego chęć zawarcia Umowy przyciskiem „Kupuję i płacę”.
 8. Sprzedający wysyła e-mail informujący o złożeniu zamówienia przez Kupującego, który zawiera podsumowanie zamówienia opisane w ust. 2 oraz odrębny e-mail o przyjęciu zamówienia do realizacji (moment zawarcia Umowy), który zawiera informacje o wysyłce.
  W przypadku dokonania zapłaty, a nie otrzymania e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji Kupujący może anulować ofertę kontaktując się ze Sprzedającym. W takim przypadku wpłacone środki zostają zwrócone.
 9. Podsumowanie zamówienia wyświetla:
 10. a) numer zamówienia;
 11. b) szczegóły zamówienia (nazwa produktu, liczba sztuk, wymiar, Cena produktu);
 12. c) dane do wysyłki – adres dostawy;
 13. d) termin realizacji i planowany czas dostawy;
 14. e) kwotę do zapłaty (obejmuje Cenę wszystkich towarów wraz z kosztem dostawy).

 

 • 5. Formy dostawy

Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy zamówienia:

 1. za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. za pośrednictwem Paczkomatu InPost.

Koszt dostawy ponosi Kupujący

Czas dostarczenia Zamówienia na terenie Polski trwa do 14 Dni Roboczych, liczonych od momentu opłacenia zamówienia.

 

 • 6. Metody płatności

Istnieją trzy możliwości płatności:

 1. przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 2. płatność za pośrednictwem serwisu przelewy24 oraz PayPal,
 3. płatność za pobraniem.
 • 7. Realizacja zamówień i dostawa
 1. Sprzedający przyjmuje zamówienie do realizacji po sprawdzeniu dostępności zamawianego produktu w magazynie.
 2. Zamówienia realizowane są w terminie do 14 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania płatności.
 3. Jeśli zamówienie obejmuje więcej niż jeden produkt, czas realizacji zamówienia może się wydłużyć.
 4. Towary wysyłane są za pomocą firmy kurierskiej lub usługi pocztex.
 5. Po zaksięgowaniu płatności Zewnętrzny Kanał Płatności wysyła e-mail do Kupującego z informacją o odnotowaniu płatności.
 6. Towar wysyłany jest po zaksięgowaniu płatności.
 7. W szczególnych przypadkach – np. brak towaru – Sprzedający zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia do realizacji i poinformowania o tym Kupującego. Jeżeli środki zostały wpłacone przed przyjęciem zamówienia do realizacji, a zaistnieje sytuacja o której mowa w zdaniu poprzednim wpłacone środki podlegają zwrotowi.
 • 8. Reklamacje i zwroty
 1. W przypadku niezgodności towaru z Umową Kupujący może reklamować wadliwy produkt.
 2. Reklamacje prosimy wysyłać na adres hola@mimikastudio.com z dopiskiem „Reklamacja”. Prosimy o wcześniejszy kontakt e-mailem. Przy dokonywaniu reklamacji prosimy o wskazanie:
 3. a) numeru zamówienia wraz z paragonem lub fakturą,
 4. b) opisu nieprawidłowości ,
 5. d) wyboru (wymiana towaru na nowy/ zwrot pieniędzy).
 6. Sprzedający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji wraz z reklamowanym towarem od Kupującego rozstrzygnie reklamację i udzieli odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienia bądź nieuwzględnienia wniesionej reklamacji za pomocą e-maila chyba, że Kupujący poprosił o odpowiedź listowną.
 7. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedający ponosi koszty transportu reklamowanego towaru do wysokości adekwatnej do najtańszego środka transportu z oferty, na podstawie której realizowana była sprzedaż.

 

 • 9. Odstąpienie od Umowy
 1. Konsument może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Wystarczy wysłać do Sprzedającego emaila na adres hola@mimikastudio.com , przed upływem tego terminu wraz z oświadczeniem, którego wzór znajduje się poniżej.

Wzór odstąpienia od Umowy

____________________________

Miejscowość, data

__________________________

Imię i nazwisko Konsumenta

__________________________

__________________________

Adres

Personalizowana Odzież Skórzana Ewelina Jurzec

Ul. Podhalańska 18 c, 34-700 Rabka-Zdrój

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Ja ………………….……………niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ………………………………..……………………..……………………..…

Data zawarcia umowy………………………………………..……………………………………….

……………………………………

Podpis Konsumenta

 1. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia).
 2. Zwrot zapłaconej przez Kupującego kwoty zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wraz z towarem.
 3. Odstąpienie powinno zostać wysłane pisemnie razem z towarem.
 4. Zwracany produkt powinien znajdować się w stanie kompletnym i nieuszkodzonym.
 • 10. Polityka prywatności i pliki cookies

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.mimikastudio.com/polityka-prywatnosci/

 • 11. Postanowienia końcowe
 1. Kupujący jest zobowiązany do posługiwania się własnymi danymi osobowymi.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego. W przypadku Umowy zawieranej z udziałem Konsumenta znajdują zastosowanie także odpowiednie przepisy odrębne właściwe dla Konsumenta zwłaszcza jeżeli zapewniają mu dalej idącą ochronę niż przewidzianą polskim prawem lub Regulaminem.
 3. W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 4. Sprzedający zgłasza gotowość do rozwiązywania sporów w trybie ugodowym. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedający a Kupującym, który nie jest Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.